Menu

Pomiędzy bitami

Techno, porno i duszno. Blog niezupełnie technologiczny.

Linux - przydatne polecenia.

Lista tych przydatnych poleceń linuksowych, z których korzystam na tyle rzadko, że nie mam ich w głowie lub które są mało popularne.

 • dpkg-query -W - wyświetla listę zainstalowanych pakietów wraz z ich wersjami - przydatne przy backupie systemu,
 • wajig sizes - lista pakietów wraz z rozmiarami - idealne do porządków w systemie,
 • wajig clean - czyści cache pobranych pakietów - szybka metoda na brakujące miejsce w systemie,
 • rsync -r --partial --progress --bwlimit=20 user@host:/plik . - kopiuje plik ze zdalnego hosta z pokazywaniem postępu, ograniczeniem prędkości do 20 KB i zachowaniem częściowo pobranych plików - dobre do kopiowania dużych plików na wolnych łączach,
 • rsync --progress -vre 'ssh -p 10300' user@host:/plik . - kopiuje plik ze zdalnego hosta, na którym ssh słucha na porcie 10300,
 • wajig toupgrade - lista pakietów do aktualizacji, z wersjami,
 • du -h * | sort -n - pokazuje, który z podkatalogów w danym katalogu zjada miejsce (i ile, bajty)
 • date -d '1 days ago' - przekazanie do programu date, ile ma się cofnąć w czasie. Z nieznanych przyczyn pominięte w polskim manie.
 • ./mprime -t -B4 - szybki i skuteczny sposób na wykonanie testu pamięci i CPU (ogólnie stress testu) pod obciążeniem na czterech rdzeniach. Przydatne tam, gdzie niekoniecznie memtest chcemy/możemy odpalić.
 • find . -mtime +180 -exec rm {} \; - usuwa pliki o mtime ponad 180 dni
 • dh-make-perl --build --cpan NAZWA::MODUŁU - buduje perlową paczkę .deb z modułem pobranym z CPAN
 • kill  -USR1 `pidof dd` - pokazuje (w konsoli gdzie działa dd) postęp (i prędkość, i czas działania) aktualnie wykonującego się procesu dd
 • checkrestart - pokazuje serwisy do restartu po upgrade (przydatne zwł. przy / RO, gdy nie daje się przemontować; pakiet debian-goodies)
 • gpg -c --cipher-algo=AES256 --compress-algo=NONE - szyfruje plik (bez straty czasu na kompresję) kluczem symetrycznym z użyciem algorytmu AES 256
 • cpulimit -p `pidof PROCES` -l 50 -v - limituje czas procesora dla danego procesu do 50%. Przydatne na laptopach, żeby się nie grzały (i nie włączały wiatraki).
 • mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 /dev/sda1 /dev/sdb1 - stworzenie software RAID1 z dwóch dysków z partycji sda1 i sdb1.
 • cat /proc/mdstat - status software RAID
 • tune2fs -m 1 /dev/sda1 - odzyskiwanie miejsca - zmienia ilość zarezerwowanego miejsca roota na 1% pojemności dla sda1. Działa dla ext3 i ext4
 • ip link add link eth0 name eth0.100 type vlan id 100 - dodanie vlanu 100 na iface eth0 bez użycia vconfig (deprecated we Wheezy).
 • badblocks -nsv /dev/sdb - niedestrukcyjne sprawdzenie badblocków testem read-write na urządzenieu /dev/sdb
 • fsck -vcck /dev/sdb1 - niedestrukcyjne sprawdzenie i oznaczenie uszkodzonych sektorów przez fsck, -k dla zachowania poprzednich sektorów na partycji /dev/sdb1
 • dstat -lcpymsgdn 5 - statystyki systemu Linux odświeżane co 5 sekund
 • mysqldump --all-databases | gzip -9 > mysql_dump_`date +%F`.sql.gz - dump wszystkich baz MySQL do pliku z datą, z kompresją
 • grub-reboot N - jednorazowe uruchomienie systemu z kernelem o numerze wpisu N w /boot/grub/menu.lst lub /boot/grub/grub.cfg
 • tune2fs -O ^has_journal /dev/sdb1 - zdjęcie journala z partycji /dev/sdb1
 • jpegtran -copy none -progressive -optimize file.jpg > file_reduced.jpg - bezstratna optymalizacja pliku JPEG pod WWW (usunięcie metadanych, progresywny, optymalizacja)
 • curl -I -H 'Accept-Encoding: gzip,deflate' http://rozie.blox.pl/ - sprawdzenie, czy strona jest kompresowana (gzip/deflate)
 • xset dpms force off - całkowite wyłączenie monitora (poświetlania) w laptopie
 • cpufreq-set -g powersave -c 0 - ustawienie trybu powersave dla CPU 0 (wykonać dla wszystkich rdzeni)
 • rtcwake -s 3600 -m mem - uśpienie (suspend to RAM) komputera na 1h, więcej w tym wpisie
 • xinput list - wyświetla urządzenia wejściowe Xów
 • xinput --disable N - wyłącza urządzenie o id=N
 • stty rows 40 columns 140 - zmienia ustawienie terminala na 40 wierszy, 140 kolumn

Wiele zupełnie innych, podzielonych na kategorie, bardzo przydatnych poleceń i tricków dostępnych jest na stronie z linuksowymi tips'n'tricks.

I parę przydatnych komend do irssi:

 • /completion -auto ;0 ;) - poprawi każde ;0 na ;). Dla tych, co ;0 nie używają, a często shifta niedocisną.
 • /recode add #debian.pl utf8 - ustawia utf8 dla danego kanału (lub nicka). Oczywiście musi być poprawna konfiguracja wcześniej.
 • /window move - ustawia bieżące okno na pozycji o podanym numerze

 

© Pomiędzy bitami
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci